Jak pobrać próbkę wody do analizy chemicznej

Ważne: jeśli próbka jest pobrana niewłaściwie lub pobrana jest dużo wcześnej przed przewiezieniem jej do laboratorium, analiza nie będzie wiarygodna. 


Przygotowanie 


Będziesz potrzebować czystej plastikowej butelki ok 0,5 l z wody mineralnej (bez barwników i cukru). Do analizy bakteryjnej wymagane jest wysterylizowane szklane opakowanie.

 Wodę do analizy należy pobrać jak najbliżej wejścia wody do domu. W mieszkaniu pobierz wodę z kranu. 


Przed pobraniem wody do analizy należy pozwolić jej płynąć z kranu przez 10-15 minut. Jeśli weźmiesz wodę bezpośrednio ze studni, musisz ją przepompować przez 20-30 minut. 


Kolejność działań


1. Opłucz butelkę wewnątrz wodą ze źródła, które będziesz badać. 

2. Napełnij butelkę do końca (pod korek) małym strumieniem wzdłuż ściany butelki, aby nie tworzyć pęcherzyków. 

3. Zakręć butelkę, lekko ją naciskając, aby wydmuchać z niej powietrze. 

4. Umieść butelkę z wodą w ciemnym, nieprzezroczystym miejscu/torbie, aby chronić ją przed światłem. 

5. Dostarcz próbkę wody do laboratorium w ciągu kilku godzin.