Miejskie uzdatnianie wody

W celu zapewnienia jakości wody do picia, tj. spełniające wymagania SanPiN 2.1.4.1074-01" Woda pitna..." , na stacjach uzdatniania wody oczyszcza się (i dezynfekuje) różnymi metodami.

Skuteczność metod uzdatniania wody dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń sięga ponad 99,9%. Na przykład wysoka jakość oczyszczania jest oznaczona przez wskaźniki bakteriologiczne i parazytologiczne, chromatyczność i zmętnienie wody, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie. 

Zdarza się jednak, że na stacjach uzdatniania wody występują odchylenia od wymaganych trybów koagulacji i dezynfekcji wody. Wtedy skuteczność czyszczenia może się znacznie pogorszyć. Dotyczy to zwłaszcza wskaźników chromatyczności i parazytologicznych. 

Należy zauważyć, że w przypadku niektórych rodzajów zanieczyszczeń jakość uzdatniania wody jest niewystarczająca. Umiarkowaną skuteczność oczyszczania obserwuje się w przypadku rozpuszczonego żelaza i manganu, produktów ropopochodnych, wirusów, siarczynów redukujących Clostridium, a także syntetycznych środków powierzchniowo czynnych SPAV( detergenty, stabilizatory pianek, emulgatory itp.). 

Ponadto niektóre zanieczyszczenia dostają się do wody w procesie uzdatniania , na przykład aluminium (w procesie krzepnięcia, gdy stosuje się odczynniki zawierające aluminium), aktywny chlor i/lub związki chlorogenowe (podczas chlorowania wody), a także związki chloroorganiczne. 

Tak więc, aby zachować zdrowie, konieczne jest oczyszczanie wody z kranu za pomocą domowych filtrów do wody. Szczególnie istotne jest oczyszczanie wody z kranu w okresach niekorzystnych dla środowiska: podczas długotrwałych deszczy, kiedy woda spływa po zanieczyszczonej glebie do zbiorników powierzchniowych; w czasie powodzi, gdy topi się śnieg wraz z nagromadzonymi przez zimę zanieczyszczeniami.