Odwrócona osmoza do uzdatniania wody

Metoda opiera się na zjawisku osmozy - spontanicznego przejścia cząsteczek wody przez półprzepuszczalną przegrodę (membranę), wynikającego z różnicy stężeń. Polega na tym aby zawsze rozcieńczyć bardziej skoncentrowany roztwór. W równowadze występuje ciśnienie zwane osmotycznym. Jeśli zastosuje się ciśnienie większe niż osmotyczne, transport rozpuszczalnika (wody) zostanie przeprowadzony w przeciwnym kierunku. Tak więc metoda oczyszczania wody za pomocą odwróconej osmozy polega na przepuszczaniu wody pod ciśnieniem przez specjalną półprzepuszczalną membranę, która zatrzymuje substancje rozpuszczone i przepuszcza tylko cząsteczki wody. 

Membrana osmotyczna jest cienką folią polimerową nakładaną na obojętne podłoże całkowicie przepuszczalne dla wody. Najważniejszą właściwością membrany jest zdolność do pęcznienia, tj. reagowania z cząsteczkami wody i wiązania się z nimi. Proces ten nazywa się nawodnieniem. Inne substancje rozpuszczone w wodzie nie mogą reagować z materiałem membrany. Kiedy ciśnienie jest stosowane, cząsteczki wody zaczynają przenikać przez membranę.