Jak wymienić wkład końcowy oczyszczający i mineralizujący w DWM-70?

Zmieniasz wkład końcowy oczyszczający i mineralizujący? - Należy również natychmiast wymienić wkłady wstępnego czyszczenia (prefiltracji).

Jak wymienić wkład końcowy oczyszczający i mineralizujący w DWM-70?

1. Zamknij zawór wlotowy doprowadzający wodę do filtra.

2. Otwórz kran filtrowanej wody, aby obniżyć ciśnienie w systemie.

3. Zamknij kran filtrowanej wody.

4. Odłącz rurkę biegnącą od obudowy systemu do filtra końcowego. Aby to zrobić, wyjmij klips blokujący w miejscu połączenia rurki z wkładem, dociśnij opuszkami palców do plastikowej obręczy, w której zaciśnięta jest rura, drugą ręką wyciągnij rurkę.

5. Wyjmij filtr końcowy z uchwytu.

6. Ustaw nowy filtr końcowy.

7. Podłącz do niego rurkę: zwilż koniec rurki wodą i włóż ją dociskając do oporu.

8. Przepłucz nowy wkład końcowy oczyszczający i mineralizujący.

Płukanie wkładu końcowego oczyszczającego i mineralizującego

Można przepłukiwać jednocześnie z membraną.

1. Otwórz kran do filtrowanej wody i poczekaj, aż woda wypłynie z kranu. Na początku z systemu wydostanie się powietrze, któremu może towarzyszyć hałas.

2. Przeprowadź wodę przez filtr przez 10 minut.

3. Zamknij kran do filtrowanej wody i pozostaw filtr na 10 minut.

4. Ponownie przepuść wodę przez 50 minut.

5. Zamknij kran wejściowy.