Zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakterie, wirusy)

Zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi są żywe organizmy: wirusy, bakterie, pierwotniaki, torbiele i jaja robaków.

Do wody mogą dostawać się również patogeny takich chorób zakaźnych jak cholera, tyfus, zapalenie wątroby, czerwonka, leptospiroza, bruceloza, tularemia, robaki, infekcje jelitowe i wiele innych. Niebezpieczne są również algi, które uwalniają do wody hepato- i neurotoksyny.

Do dezynfekcji wody w oczyszczalniach ścieków stosuje się chlorowanie lub uzdatnianie wody za pomocą ultrafioletu, a następnie dodawanie substancji uwalniających chlor: podchloryn sodu, chloramina. Ma to na celu upewnienie się, że woda nie jest narażona na wtórne zanieczyszczenie podczas transportu przez instalację wodociągową. Chlorowanie jest mniej skuteczne, jeśli woda zawiera wiele zanieczyszczeń organicznych (częściej zdarza się to w regionach południowych, gdzie ciepła pogoda sprzyja aktywnemu rozmnażaniu glonów).

Chlor nie tylko niszczy bakterie, ale także, wchodząc w reakcje chemiczne z cząstakami organicznymi, tworzy związki niebezpieczne dla zdrowia. To właśnie te związki chloroorganiczne mogą prowadzić do przewlekłego zapalenia nerek i zapalenia wątroby, toksykozy ciąży, rozwoju reakcji alergicznych u dzieci. Gotowanie wody zawierającej resztkowy chlor przyspiesza reakcje powstawania związków chloroorganicznych. Zwykły czajnik w tej sytuacji działa jako rodzaj reaktora chemicznego.