Zanieczyszczenia toksykologiczne

Zanieczyszczenia toksykologiczne to substancje niebezpieczne dla zdrowia. Ich obecność w wodzie w niebezpiecznych stężeniach z reguły nie jest wyczuwalna. Dzielą się na nieorganiczne i organiczne. Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące toksyny i konsekwencje ich spożywania z wodą pitną:

Zanieczyszczenia nieorganiczne 

 • aluminium (przemysł hutniczy i koagulacja na stacjach uzdatniania wody) działanie neurotoksyczne;
 • bar (produkcja pigmentów, żywice epoksydowe, wzbogacone węgle kamienne) wpływ na układ sercowo-naczyniowy i krwiotwórczy (białaczka);
 • bor (Metalurgia nieżelazna) - zaburzenie funkcji rozrodczych u mężczyzn, zaburzenie cyklu jajnikowo-menstruacyjnego (OMC) u kobiet, metabolizm węglowodanów, aktywność enzymów;
 • kadm (korozja rur z powłoką galwaniczną, przemysł barwiący) choroba "Itai-Itai", choroby nerek, raka, zaburzenia OMC, przebieg ciąży i porodu, poród martwego dziecka, uszkodzenie tkanki kostnej, choroba sercowo-naczyniowa( KVZ);
 • molibden (Górnictwo, Metalurgia nieżelazna) wzrost KWZ, częstość występowania dny moczanowej, wole endemiczne, zaburzenia OMC;
 • arsen (szkło, przemysł elektroniczny, ogrodnictwo) działanie neurotoksyczne, zmiany skórne, czynnik rakotwórczy;
 • sód nadciśnienie tętnicze;
 • nikiel (galwanizacja, przemysł chemiczny, Metalurgia) uszkodzenie serca, wątroby, rogówki, czynnik rakotwórczy;
 • azotany, azotyny (hodowla zwierząt, nawozy, ścieki) methemoglobinemia, czynnik rakotwórczy (rak żołądka);
 • rtęć (galwanizacja, Elektrotechnika) zaburzenie czynności nerek, układu nerwowego;
 • ołów (przemysł ciężki, lutowanie, wodociąg) uszkodzenie nerek, układu nerwowego, narządów krwiotwórczych, KV, beri-beri C i B;
 • chrom (Górnictwo, galwanizacja, elektrody, pigmenty) — zaburzenia czynności wątroby, nerek;
 • cyjanki (Tworzywa sztuczne, elektrody, Górnictwo, nawozy) uszkodzenie układu nerwowego, tarczycy.

Zanieczyszczenia organiczne

 • chloroform (chlorowanie wody, przemysł medyczny) działanie mutagenne, rakotwórcze;
 • 1,2-dichloroetan (chlorowanie wody, produkcja skroplonego gazu, farb, fumigantów) czynnik rakotwórczy;
 • chlorowane etyleny (chlorowanie wody, przemysł włókienniczy, klejowy, odtłuszczacze metali) — zaburzenia czynności nerek, wątroby, czynnik rakotwórczy;
 • tetrachloroetylen (chlorowanie wody, czyszczenie chemiczne, rozpuszczalniki) — działanie mutagenne, rakotwórcze;
 • węglowodory aromatyczne, benzen (produkcja niektórych produktów spożywczych, leków, pestycydów, farb, tworzyw sztucznych, gazów) wpływ na wątrobę i nerki;
 • benz(a)piren (smoły węglowe, łatwopalne substancje organiczne) - czynnik rakotwórczy;
 • pentachlorfenol (Ochrona leśna, herbicydy) działanie na wątrobę i nerki, czynnik rakotwórczy;
 • pestycydy, Lindan (insektycyd dla bydła, lasu, warzyw) uszkodzenie wątroby, nerek, układu nerwowego, odpornościowego, sercowo-naczyniowego;
 • DDT (pestycyd) — czynnik rakotwórczy, uszkodzenie układu nerwowego i wątroby;
 • heksachlorobenzen (produkcja pestycydów) czynnik rakotwórczy;
 • atrazyna (herbicyd dla zbóż) guzy piersi;
 • 2,4- kwas dichlorofsnooctowy (trawienie herbicydami pszenicy, kukurydzy, roślin okopowych, gleby, trawników) — uszkodzenie wątroby, nerek;
 • simazyna (herbicyd dla zbóż i glonów) — czynnik rakotwórczy.