Zanieczyszczenia radiologiczne

Zanieczyszczenia radiologiczne to substancje radioaktywne: radioaktywne izotopy metali, JOD, polon i gaz radonowy. Ze względu na swoje naturalne właściwości przekształcają się w inne substancje, które również są zwykle radioaktywne i "emitują" cząstki α - lub β lub promieniowanie γ. Najczęściej występują radioaktywne izotopy U (uran) , Ra (Rad), Co (kobalt), Sr (stront), Rn (radon).

Mogą dostać się do wody zarówno w wyniku zanieczyszczenia spowodowanego przez człowieka, jak i w sposób naturalny — na przykład podczas przepływu wody przez skały zawierające substancje radioaktywne.