Metody uzdatniania wody w gospodarstwie domowym

Domowe filtry do wody z chemicznego punktu widzenia można podzielić na dwie główne klasy: sorpcyjne i membranowe. W sorpcyjnych głównym czynnikiem jest sorbent-specjalny materiał zdolny do ekstrakcji z wody i absorbowania niepożądanych zanieczyszczeń. Membranowe filtry do wody, jak sama nazwa wskazuje, mają membranę, która przepuszcza czystą wodę i zatrzymuje zanieczyszczenia. Oznacza to, że filtry sorpcyjne usuwają szkodliwe substancje z wody i czynią ją czystą, a membrany usuwają czystą wodę z roztworu. Do uzdatniania wody pitnej membranowymi metodami uzdatniania najczęściej stosowana jest odwrócona osmoza (ang. reverse osmosis-RO).

Zastosowanie odwróconej osmozy jest szczególnie ważne tam, gdzie:

  • konieczne jest zmiękczenie wody;
  • wymagane jest usunięcie azotanów lub azotynów;
  • istnieje ryzyko infekcji wirusowej wody pitnej.