Klasyfikacje wody według stopnia twardości

Twardość wody waha się w szerokim zakresie i istnieje wiele rodzajów klasyfikacji wody według stopnia jej twardości.

Zwykle w wodach mało zmineralizowanych przeważa (do 70-80%) twardość wynikająca z zawartości jonów wapnia (choć w niektórych rzadkich przypadkach twardość magnezowa może sięgać 50-60%). Wraz ze wzrostem stopnia mineralizacji wody wzrasta zawartość jonów wapnia( Ca2+) szybko spada i rzadko przekracza 1 g / l. zawartość jonów magnezu (Mg2+) w wysoce zmineralizowanych wodach może osiągnąć kilka gramów, a w słonych jeziorach-kilkadziesiąt gramów na litr wody.