Co to jest osmoza?

W naczyniu oddzielonym membraną przepuszczalną dla cząsteczek wody, jej poziom po różnych stronach membrany będzie taki sam jak w naczyniach połączonych. 

Po jednej stronie membrany woda została posolona. Na granicy dwóch roztworów o różnym stężeniu soli pojawi się ciśnienie osmotyczne. Ciśnienie jest tym większe, im większa jest różnica stężeń po obu stronach membrany. 

Pod wpływem ciśnienia osmotycznego woda zacznie przepływać przez membranę do miejsca, w którym stężenie soli jest wyższe. 

Gdy ciśnienie osmotyczne zostanie wyrównane przez różnicę ciśnień kolumn cieczy ΔP, proces zatrzyma się.