Co to jest odwrócona osmoza?

Jeśli ciśnienie osmotyczne zostanie zastosowane do roztworu soli, cząsteczki wody zostaną" wyciśnięte" przez membranę. W ten sposób stężenie soli zacznie rosnąć, a tym samym zacznie rosnąć ciśnienie osmotyczne.

Gdy ciśnienie osmotyczne jest równe ciśnieniu zewnętrznemu, proces przepływu wody przez membranę ustaje. Aby proces został wznowiony, konieczne jest zwiększenie ciśnienia zewnętrznego lub rozcieńczenie oryginalnego roztworu.

W systemach osmotycznych rolę ciśnienia zewnętrznego pełni ciśnienie wody w kanalizacji, a odprowadzanie wody do drenażu nie powoduje wzrostu ciśnienia osmotycznego.

Proces odwróconej osmozy należy odróżnić od filtracji. Filtracja umożliwia oczyszczenie cieczy będącej niejednorodnym układem zawierającym nierozpuszczone cząstki. Odwrócona osmoza oczyszcza ciecze jednorodne.

Odwrócona osmoza jest najdokładniejszym do tej pory sposobem filtracji wody. Metoda ta jest od dawna szeroko stosowana we współczesnym świecie, od produkcji napojów i soków po medycynę i elektronikę. Praktycznie cała butelkowana woda pitna jest produkowana za pomocą przemysłowych instalacji osmotycznych. Nowoczesne technologie pozwoliły na zmniejszenie kosztów membran odwróconej osmozy na tyle, że stała się ona dostępna do użytku domowego.